| | | |


Řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě

Veškeré informace potřebné k zahájení jmenovacího řízení, stejně jako informace o průběhu jmenovacích řízení na Masarykově univerzitě naleznete na webové stránce Řízení ke jmenování profesorem na MU.

Údaje o probíhajících a ukončených řízeních na MU naleznete zde.

Administraci řízení ke jmenování profesorem na Odboru pro akademické záležitosti RMU zajišťuje Mgr. Tereza Dvořáková.


nahoru