| | | |


Habilitační řízení na Masarykově univerzitě

Veškeré informace potřebné k zahájení habilitačního řízení, stejně jako informace o průběhu habilitačních řízení na Masarykově univerzitě naleznete na webové stránce Habilitační řízení na MU.

Údaje o probíhajících a ukončených řízeních na MU naleznete zde.

Informace a podrobnosti týkající se slavnostního aktu předání dekretů nově jmenovaným docentům naleznete zde.


nahoru