| | | |


Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení

Masarykova univerzita nabízí téměř 100 oborů habilitačního řízení a bezmála 90 oborů řízení ke jmenování profesorem. Seznam všech akreditovaných oborů habilitačních řízení naleznete zde, seznam všech akreditovaných oborů řízení ke jmenování profesorem je ke zhlédnutí zde.

Záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem schvaluje Vědecká rada Masarykovy univerzity na návrh vědecké rady fakulty.

Žádosti o akreditaci jsou podávány v souladu s požadavky Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Metodické materiály NAÚ pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem naleznete zde.

Pro prostředí Masarykovy univerzity byly na základě pokynů NAÚ také připraveny podrobné informace k vyplňování žádosti včetně kontrolního formuláře žádosti. Doplňující informace k vyplňování žádosti jsou průběžně aktualizovány. 

V případě potřeby se můžete obrátit na Mgr. Terezu Dvořákovou.

 

 

 

 

 

 

 


nahoru