| | | |


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Masarykova univerzita nabízí téměř 100 oborů habilitačního řízení a bezmála 90 oborů řízení ke jmenování profesorem.

Metodickým vedením agendy habilitačních a jmenovacích řízení na MU a Vědecké rady MU je pověřen Odbor pro akademické záležitosti RMU, který úzce spolupracuje s jednotlivými fakultními odděleními zodpovědnými za tuto oblast.

Problematiku habilitačních řízení metodicky zajišťuje Mgr. Eva Havelková.

Problematiku řízení ke jmenování profesorem zajišťuje Mgr. Tereza Dvořáková.

Důležité předpisy týkající se habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU:


nahoru