| | | |


Vyznamenání MU

Udílení vyznamenání Masarykovy univerzity se řídí směrnicí rektora Udělování medailí MU a směrnicí rektora Udělování čestných doktorátů MU. Vypracované návrhy na udělení medailí a čestných doktorátů fakulty zasílají Mgr. Radce Mrázkové.

Masarykova univerzita uděluje následující vyznamenání:

Čestné doktoráty

Jsou udělovány vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván. Více informací o čestných doktorátech udělených v minulosti naleznete zde.

Velké zlaté medaile MU

Velká zlatá medaile MU se uděluje nejvýznamnějším domácím i zahraničním představitelům veřejného života jako ocenění jejich zásluh o demokracii a lidstvo. Více informací o Velkých zlatých medailích MU udělených v minulosti naleznete zde.

Zlaté medaile MU

Zlatá medaile MU se uděluje významným představitelům vědy, kulturního a veřejného života, a to jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj MU. Více informací o Zlatých medailích MU udělených v minulosti naleznete zde.

Stříbrné medaile MU

Stříbrná medaile MU se uděluje předním pracovníkům za významná vědecká díla, upevňování významu MU, prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a za zásluhy o rozvoj MU. Více informací o Stříbrných medailích MU udělených v minulosti naleznete zde.

Bronzové medaile MU

Bronzová medaile MU se uděluje pracovníkům MU, kteří dosáhli mimořádných výsledků a přispěli k rozvoji vysokého školství a MU. Více informací o Bronzových medailích MU udělených v minulosti naleznete zde.

Malá bronzová medaile MU

Malá bronzová medaile MU je upomínkovým předmětem, který je určen pro absolventy MU, kteří ukončili studium s vynikajícím prospěchem, studenty, učitele a další zaměstnance MU k významným příležitostem a dalším osobám mimo MU (zejména při setkáních se zahraničními návštěvami nebo oficiálních návštěvách představitelů MU v zahraničí). Více informací o Malých bronzových medailích MU udělených v minulosti naleznete zde.

Pamětní medaile MU

Pamětní medaile MU jsou příležitostné medaile a vydávají se při významných výročích MU z rozhodnutí rektora.


nahoru