| | | |


Ocenění získaná mimo MU

Nominace na ceny a ocenění udělované mimo MU studentům a zaměstnancům MU jsou plně v kompetenci jednotlivých fakult, nebude-li ve výzvě uvedeno jinak. Fakulty o získaných cenách a oceněních průběžně informují  Mgr. Radku Mrázkovou, která je eviduje. 


nahoru