| | | |


Informace pro fakulty

Návrhy na udělení vyznamenání MU, které musí projít schválením na zasedání Vědecké rady MU, podávejte prosím na RMU nejpozději měsíc před zasedáním VR MU, aby bylo možné zajistit veškeré související administrativní úkony.

Veškeré náležitosti a postup pro podávání návrhů stanovují příslušné směrnice.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se obracejte na Mgr. Radku Mrázkovou.

 

Nominace na ceny a ocenění udělované mimo MU jsou plně v kompetenci jednotlivých fakult, nebude-li uvedeno jinak. Informace o cenách a oceněních, které v daném roce studenti, absolventi či akademičtí pracovníci dané fakulty mimo MU získali jsou každoročně sbírány (zejm. pro potřeby výroční zprávy MU). 

Sekce Aktuality nabízí přehled o výzvách k nominacím na ceny a ocenění udělované mimo univerzitu (např. MŠMT, AV ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace a další).

V případě, že máte zájem Aktuality doplnit o další výzvu, kontaktujte Mgr. Radku Mrázkovou.


nahoru