| | | |


Cena rektora Masarykovy univerzity

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity. Tato soutěž je vyhlašována v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity.

V každé kategorii soutěže mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění. Formulář návrhu je ke stažení zdenáležitosti návrhu a požadované přílohy jsou uvedeny v podrobných informacích. Soutěž o Cenu rektora pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly, podrobné informace o této kategorii naleznete níže. 

Návrhy jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti RMU k rukám Mgr. Radky Mrázkové

Vítězové získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici na webu muni.cz.

Informace o vyhlášení soutěže a nejzazším termínu pro přijímání nominací naleznete v aktualitách.


nahoru