| | | |


Ceny a vyznamenání

Masarykova univerzita uděluje svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zasloužily o její rozvoj nebo významně přispěly k rozvoji vědy a obecné vzdělanosti, čestné vědecké hodnosti a tituly, medaile a ceny MU. Jejich udílení se řídí Statutem MU, směrnicí Cena rektora MU, směrnicí Udělování čestných doktorátů MU a směrnicí Udělování medailí MU.

Sekce Aktuality nabízí přehled o výzvách k nominacím na ceny a ocenění udělované mimo univerzitu (např. MŠMT, AV ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace a další).

V případě, že chcete aktuality doplnit o další výzvu, kontaktujte Mgr. Terezu Dvořákovou.


nahoru