| | | |


Pracovní pozice docentů a profesorů na MU

Na základě ustanovení § 24 odst. 4 zákona o vysokých školách byly mezi děkany fakult a rektorem MU uzavřeny dohody o rozsahu projednávaných záležitostí, a to pro pozice docentů a profesorů. Dohody postihují jak problematiku uzavírání, tak ukončování jejich pracovněprávních vztahů (dohody byly uzavírány jednotlivě s ohledem na různá fakultní specifika). 

Co se týče podmínek uzavírání pracovněprávních vztahů, zabývají se dohody především vyhlašováním výběrových řízení při obsazování dotčených pozic (resp. těch pozic, u kterých se očekává zájem uchazečů s  vědecko-pedagogickou hodností docent nebo profesor). Mezi tyto podmínky patří především předchozí projednání podmínek konkrétních výběrových řízení a členství rektora (resp. jeho zástupce) ve výběrové komisi.

Související žádosti se předkládají rektorovi prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti RMU (k rukám Mgr. Terezy Dvořákové).

Formulář žádosti o projednání podmínek výběrového řízení a stanovení zástupce rektora ve výběrové komisi naleznete zde.


nahoru