| | | |


Postavení emeritních profesorů na Masarykově univerzitě

Status emeritního profesora Masarykovy univerzity může získat její bývalý zaměstnanec s akademickou hodností profesora, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj univerzity nebo její součásti. 

Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Masarykovy univerzity a fakulty s právem podílet se na aktivitách Masarykovy univerzity, resp. fakulty či pracoviště.

Může se aktivně účastnit činnosti pracoviště zejména prostřednictvím konzultační činnosti ke koncepčním i dílčím odborným otázkám. Na základě dohody s vedoucím pracoviště se emeritní profesor může podílet i na výzkumných aktivitách či dalších činnostech pracoviště, popřípadě se zabývat vlastním výzkumem.

Pozici emeritních profesorů na MU podrobně upravuje směrnice č. 5/2018 Postavení emeritních profesorů.

Upřesňující informace k obsazování pozice emeritního profesora naleznete v sekci Informace pro fakulty.

V případě potřeby se také můžete obrátit na Mgr. Terezu Dvořákovou.

 


nahoru