| | | |


Akademičtí pracovníci

Základní dokumenty spojené s personální politikou akademických pracovníků:

Pracovní řád Masarykovy univerzity rozvádí povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

Směrnice rektora č. 2/2010 Kariérní řád Masarykovy univerzity upravuje postavení a perspektivu profesního, resp. kvalifikačního postupu zaměstnanců Masarykovy univerzity s vysokoškolským vzděláním podílejících se na její vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti, a to na základě jejich osobního profesního rozvoje a zvyšování věcné nebo formální kvalifikace. Specifikuje rovněž obecné podmínky a motivační prvky kariérního růstu.

Hodnocení zaměstnanců MU upravuje směrnice MU č. 5/2017 Hodnocení zaměstnanců. Směrnice stanovuje obecnou metodiku, základní pravidla a průběh interního hodnocení zaměstnanců. Více naleznete v sekci hodnocení akademických pracovníků.


nahoru