| | | |


Akademičtí pracovníci

Základní dokumenty spojené s personální politikou akademických pracovníků:

Pracovní řád Masarykovy univerzity rozvádí povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

Hodnocení zaměstnanců MU upravuje směrnice MU č. 5/2017 Hodnocení zaměstnanců. Směrnice stanovuje obecnou metodiku, základní pravidla a průběh interního hodnocení zaměstnanců. Více naleznete v sekci hodnocení akademických pracovníků.

Booklet Kariéra na Masarykově univerzitě stručně shrnuje všechny relevantní informace související s kariérou a pracovními podmínkami na MU, a to zejména s ohledem na akademické pracovníky. Specifikuje rovněž obecné podmínky a motivační prvky kariérního růstu. This document is also available in English.


nahoru