| | | |


Slavnostní obřad udílení Zlatých a Stříbrných medailí Masarykovy univerzity

Dne 6. března 2019 bylo v rámci Slavnostního obřadu udílení Zlatých a Stříbrných medailí Masarykovy univerzity v Aule MU oceněno Zlatou medailí celkem 9 významných představitelů vědy, kulturního a veřejného života, kteří se svojí činností zasloužili o rozvoj vědy, kultury, umění a rozvoj Masarykovy univerzity: Petr Hajn, Eva Táborská, Milan Gelnar, Jan Zouhar, Šimon Pánek, Marie-Liesse Houbé Masse, Luboš Brim, Vladimír Smékal a Jiří Nykodým. 

Stříbrnou medailí bylo oceněno celkem 22 předních osobností Masarykovy univerzity, které se podílely na upevňování významu MU, na prohlubování spolupráce s tuzemskými a zahraničními institucemi a zasloužily se o rozvoj Masarykovy univerzity: Naděžda Rozehnalová, Josef Bejček, Ivan Rektor, Jiří Vorlíček, Rudolf Brázdil, Jan Helešic, Jiří Kroupa, Miloš Štědroň, Eduard Hoffman, Vladimír Richter, Jaroslav Nekuda, Christopher Alfred Nash, Radovan Musil, Jan Staudek, Zbyněk Vybíral, Hana Librová, Martin Zvonař, Renata Klárová, Miroslav Bartošek, Jana Kohoutková, Vladimír Sklenář a Pavel Plevka.

Podrobné informace o oceněných naleznete zde.


nahoru