| | | |


Udílení čestných doktorátů Masarykovy univerzity

Čestné doktoráty jsou udělovány vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván. 

Další informace o vyznamenáních udělovaných Masarykovou univerzitou naleznete zde.


nahoru