| | | |


Auditorium maximum

Auditorium maximum se nachází v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Veveří 70, Brno.

Využití Auditoria maxima 

Organizační a technické podmínky provozu a využívání Auditoria maxima stanovuje příslušné opatření MU

Auditorium maximum mohou pro slavnostní, akademické a kulturní akce využívat fakulty, vysokoškolské ústavy, rektorát a další univerzitní zařízení. Pro rezervaci volného termínu kontaktujte Mgr. Radku Mrázkovou.

Ve výjimečných případech je možné Auditorium maximum také pronajímat externím institucím, vždy však pouze ke slavnostním ceremoniím nebo kulturním akcím. Pronájem je podmíněn předchozím souhlasem rektora Masarykovy univerzity. V takových případech podávejte žádost o souhlas s využitím Auditoria maxima rektorovi prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti k rukám Mgr. Mrázkové (žádost by měla obsahovat informace o instituci, specifikaci termínu a účelu akce). V případě souhlasu rektora bude sjednána nájemní smlouva. 

Kalendář s přehledem plánovaných akcí je dostupný zde

  


nahoru