| | | |


Akademické obřady Masarykovy univerzity

Odbor pro akademické záležitosti RMU zajišťuje organizaci slavnostních aktů a akademických obřadů Masarykovy univerzity, které se obvykle konají v prostorách Auditoria maxima v budově Právnické fakulty MU.

V případě potřeby kontaktujte Mgr. Radku Mrázkovou.


nahoru