| | | |


Detail události

GAGNA A. & Ch. VAN HECK Prize – 2015

1.10.2014

"Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS" vyhlašuje pro rok 2015 mezinárodní cenu "GAGNA A. & Ch. VAN HECK Prize“ (dále jen „Cena“) určenou pro vědce a lékaře jako uznání za výzkumnou práci, která přispěla k léčbě v současné době nevyléčitelných chorob, případně zvýšila naděje na jejich budoucí léčbu.

Cena může být udělena jednotlivci nebo výzkumnému týmu, který je složen z maximálně 2 vědců. Kandidáti nebudou do soutěže zařazeni, pokud již za předloženou práci získali obdobné ocenění.

Kandidáti musí být přihlášeni kvalifikovanou osobou, která předloží opodstatněný návrh písemnou formou, kde uvede všechny informace k osobě kandidáta s důrazem na význam jeho práce. Rozsah návrhu psaného v angličtině je 5-10 stran. K návrhu je nutné přiložit životopis kandidáta včetně seznamu obdržených ocenění a dále kompletní seznam publikační činnosti.

Přihlášky se zasílají elektronicky na emailovou adresu: prix@frs-fnrs.be nejpozději do 1. října 2014.

Finanční ocenění spojené s touto cenou činí částku 75.000 €.

Kontakt:

Fondation d´utilité publique, Rued´ Egmont 5, B-1000 Bruxelles, www.frs-fnrs.be, tel. + 3225049211

Mgr. Radim Herčík 01.07.2014 10:09

nahoru