| | | |


Detail události

Schválení návrhů na jmenování profesorem

17.10.2017

Vědecká rada Masarykovy univerzity na svém zasedání konaném dne 17. října 2017 schválila

  • návrh Fakulty sociálních studií MU na jmenování doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., profesorem v oboru Politologie
  • návrh Právnické fakulty MU na jmenování doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D., profesorkou v oboru Občanské právo
  • návrh Lékařské fakulty MU na jmenování doc. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D., profesorem v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
  • návrh Fakulty informatiky MU na jmenování doc. RNDr. Daniela Kráľe, Ph.D., DSc., profesorem v oboru Informatika

Návrhy byly předloženy ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Tereza Dvořáková 06.09.2017 14:24

nahoru