| | | |


Detail události

Mladý ekonom roku 2017

20.10.2017

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 24. ročník soutěže Mladý ekonom roku

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (věkový limit platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktuklíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutív rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. 

Vyhlašují se první tři místa, vítězové získávají finanční odměnu. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně na e-mailovou adresu cse@cse.cz do 20. října 2017. Formulář přihlášky je ke stažení zde

Kontakt: 

Martin Macháček, prezident ČSE
prezident@cse.cz 

Veškeré informace o soutěži naleznete na stránkách České společnosti ekonomické. 

Mgr. Radka Mrázková 04.09.2017 13:13

nahoru