| | | |


Detail události

Cena Wernera von Siemense 2017

27.11.2017

Společnost Siemens, s. r. o vyhlašuje Cenu Wernera von Siemense 2017, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. 

Kategorie soutěže:

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 
  2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
  3. Nejlepší pedagogický pracovník
  4. Nejlepší diplomová práce
  5. Nejlepší disertační práce

Zvláštní ocenění:

  1. Nejlepší disertační práce napsaná ženou 
  2. Ocenění za překonání překážek při studiu

Vítězové získají finanční odměnu. 

Přihlašování probíhá elektronicky, dostupné zde.

Návrhy v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumuNejvýznamnější výsledek vývoje/inovace a Nejlepší pedagogický pracovník podepisuje rektor, prosíme proto o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě s dostatrečným předstihem na Odbor pro akademické záležitostiTermín pro podání přihlášek je 27. listopadu 2017

Kontaktní osoba:

Lucie Rumlová
tel. 702 150 940
e-mail: lucie.rumlova@siemens.com

Veškeré informace včetně podrobných pravidel soutěže naleznete na stránkách soutěže. 

Mgr. Radka Mrázková 01.09.2017 12:50

nahoru