| | | |


Detail události

Cena Františka Běhounka

20.9.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Cenu Františka Běhounka 2017 za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cena se uděluje vědci nebo vědkyni, kteří:

  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR (bez ohledu na způsob financování této instituce), a
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude jednotlivé nominace posuzovat a hodnotit. Cena se neuděluje "in memoriam". Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč

Termín pro zaslání nominací v listinné podobě je 20. září 2017. 

Adresa pro zaslání nominací:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Podrobné informace k Ceně Františka Běhounka včetně statutu ceny jsou uvedeny na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Radka Mrázková 31.07.2017 14:06

nahoru