| | | |


Detail události

Cestovní stipendia pro mladé vědce do 35 let

8.9.2017

Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků pro mladé vědce do 35ti let věku určených k částečné úhradě cestovních nákladů při aktivní účasti na zahraničních kongresech či symposiích a krátkodobých studijních pobytech.

 

Žádost je nutno doložit:

  • charakteristikou stipendijní cesty,
  • doporučením vědeckého ústavu, fakulty školy apod. pro stipendia na cesty vědeckých pracovníků do 35 let,
  • pozváním organizátora studijního pobytu, konference, semináře, stáže pro žadatele o cestovní stipendium,
  • seznamem publikační činnosti.

 

Žádost v 10 exemplářích (zkompletovanou a sešitou) je nutno zaslat poštou nebo osobně. Elektronické žádosti nebudou akceptovány.

Žádost se předkládá výhradně na formuláři uvedeném na internetových stránkách vyhlašovatele stipendia.

Žádost je nutno podat před uskutečněním cesty. Příjemce cestovního stipendia je povinen náklady jízdného vyúčtovat.

Uzávěrka podání žádostí:  8. září 2017.

Veškeré další informace včetně formuláře přihlášení jsou k dispozici na internetových stránkách Nadace Českého literárního fondu.  

Tereza Hanusová 30.06.2017 10:41

nahoru