| | | |


Detail události

Cestovní stipendia pro mladé vědce do 35 let

8.9.2017

Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků pro mladé vědce do 35ti let věku určených k částečné úhradě cestovních nákladů při aktivní účasti na zahraničních kongresech či symposiích a krátkodobých studijních pobytech.

Žádost je nutno doložit:

  • charakteristikou stipendijní cesty,
  • doporučením vědeckého ústavu, fakulty školy apod. pro stipendia na cesty vědeckých pracovníků do 35 let,
  • pozváním organizátora studijního pobytu, konference, semináře, stáže pro žadatele o cestovní stipendium,
  • seznamem publikační činnosti.

Žádost se předkládá výhradně na formuláři uvedeném na internetových stránkách vyhlašovatele stipendia v tištěné podobě. Žádost je nutno podat před uskutečněním cesty. Uzávěrka podání žádostí je do 8. září 2017.

Veškeré další informace včetně formuláře přihlášení jsou k dispozici na internetových stránkách Nadace Českého literárního fondu.  

Tereza Hanusová 30.06.2017 10:41

nahoru