| | | |


Detail události

Grant Husovy Nadace 2017

10.9.2017

Vzdělávací nadace Jana Husa podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Výše grantu

Granty uděluje Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů. Celková výše grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tis. po kladném recenzním řízení. Nadace po kladném recenzním řízení zajistí (organizačně i finančně) publikaci výsledné studie.

Žádost o grant

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohu v souborech PDF stručný životopis, příklad vlastního odborného textu (článek, kapitola knihy, studie apod.) a projekt zpracování studie na jedno ze zadaných témat (v celkovém rozsahu 7 až 10 normostran):

  • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
  • Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?
  • Je účast v zavrženém hnutí důvodem k zavržení činů člověka?

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele. Výsledná studie by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. 

Časový harmonogram

  • Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017
  • Vyhlášení výsledků: 30. 11. 2017
  • Odevzdání hotové studie nadaci: 1. 9. 2018
  • Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15. 11. 2018

Nadace sama zajistí recenzní posudky a na jejich základě Správní rada rozhodne, zda bude vyplacena druhá polovina grantu a studie bude publikovaná. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdané studie.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách nadace.

Tereza Hanusová 30.06.2017 10:23

nahoru