| | | |


Detail události

Grant Husovy nadace

10.9.2017

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Téma je vyhlašované každý rok nově.

 

Komu je program určen

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.

 

Výše grantu

Celková výše grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tis. po kladném recenzním řízení. Nadace následně zajistí (organizačně i finančně) publikaci výsledné studie.

 

Výběr projektů

Nejvýše jeden grant ročně uděluje správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.          

Žádost o grant
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

1.  stručný životopis

2.   příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii

3.   projekt zpracování studie na jedno ze zadaných témat:

·        Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?

·        Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

·        Je účast v zavrženém hnutí důvodem k zavržení činů člověka?

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná studie by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. 

 

Časový harmonogram

  • Vyhlášení programu: 2. 1. 2017
  • Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017
  • Vyhlášení výsledků: 30. 11. 2017
  • Odevzdání hotové studie nadaci: 1. 9. 2018
  • Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15. 11. 2018

 

Nadace sama zajistí recenzní posudky a na jejich základě Správní rada rozhodne, zda bude vyplacena druhá polovina grantu a studie bude publikovaná. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdané studie.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová

Telefon: 530 331 240

E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

 

Další informace jsou dostupné pod tímto odkazem.

Tereza Hanusová 30.06.2017 10:03

nahoru