| | | |


Detail události

Studentská soutěž nakladatelství Academia

31.10.2017

Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

 Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

 • Vědy o živé přírodě a chemické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Humanitní a společenské vědy

 Podmínky pro přihlášení:

 • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
 • Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde autor byl, nebo je přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
 • Rukopis musí získat známku výborně.
 • Rukopis musí být v českém jazyce.
 • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
 • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2016 do 15. 10. 2017.

Hodnotit se bude nejenom faktická správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. 

Cena pro vítěze soutěže:

Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, na základě které nakladatelství Academia vítězný rukopis závěrečné práce vydá na své náklady. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia a v běžné distribuční síti. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.

Přihlášení:

 • doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;
 • rukopis v elektronické podobě;
 • posudky školitele a oponenta 
 • písemný souhlas studenta s přihlášením a kontakt na něj

Výše uvedené je nutné zaslat Marii Povýšilové: povysilova@academia.cz do 31. října 2017

Podrobné informace naleznete na stránkách nakladatelství. 

Tereza Hanusová 30.06.2017 08:53

nahoru