| | | |


Detail události

Cena města Brna

11.8.2017

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Cena se uděluje v následujících oblastech:

 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu
 • in memoriam

V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.

Nominaci je vhodné podpořit jménem rektora, v tom případě zašlete písemný návrh do 11. srpna 2017 na Odbor pro akademické záležitosti RMU (k rukám Mgr. Radky Mrázkové). 

Termín podání přihlášek je d31. srpna 2017

Více informací a podrobnosti o způsobu podání návrhu naleznete na stránkách statutárního města Brna.  

Mgr. Radka Mrázková 07.06.2017 11:54

nahoru