| | | |


Detail události

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

11.8.2017

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a dále za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Dále se tato Cena uděluje studentům a absolventům za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

 Písemný návrh na udělení Ceny obsahuje:

  • jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště;
  • název vysoké školy, fakulty nebo jiné právnické osoby, kde byl studijní program uskutečňován;
  • studijní program s uvedením studijního oboru, který student studuje nebo který absolvent řádně ukončil;
  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
  • životopis studenta nebo absolventa;
  • doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Ocenění:

Laureát získá diplom a věcný nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 25.000,- Kč.

Termíny:

Návrhy zasílá fakulta ve dvojím vyhotovení a v elektronické formě nejpozději do 11. srpna 2017 na Odbor pro akademické záležitosti RMU (k rukám Mgr. Radky Mrázkové).

Návrhy jménem rektora musí být na MŠMT předloženy do 31. 8. 2017.

Statut ceny a další informace jsou zveřejněny zde

Mgr. Radka Mrázková 07.06.2017 11:44

nahoru