| | | |


Detail události

Millennium Technology Prize 2018

31.7.2017

Technology Academy Finland vyhlašuje osmý ročník Millennium Technology Prize. Nominace na cenu mohou předkládat univerzity, výzkumné ústavy a ​​další akademické subjekty, ale i průmyslové podniky z celého světa. Cena je otevřena pro všechny kandidáty bez národnostního omezení. Kandidát může být jednotlivec nebo výzkumná skupina.

Cena je udělována každé dva roky za technologické inovace, které pomáhají řešit aktuální problémy lidstva a podporují udržitelný rozvoj. Vítězové tohoto ocenění jsou většinou vedoucí výzkumníci ve svých oborech, typicky v aktivní fázi své kariéry

Přihlášení:

Nominace by měla obsahovat stručný popis inovace, včetně posouzení jejího budoucího dopadu. U každého kandidáta je nutné dodat životopis a popsat jeho roli v rámci daného procesu vývoje konkrétní inovace. Všechny nominační materiály musí být předloženy v angličtině. Vlastní nominace kandidátů nejsou přípustné.

Vítěz soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 1 milion Euro.

Termín pro zaslání nominací je do 31. července 2017. Vítěz bude vyhlášen v květnu 2018.

Přihlašování do soutěže je prostřednictvím elektronického formuláře, který je přístupný na stránce soutěže.

Mgr. Radka Mrázková 07.06.2017 11:33

nahoru