| | | |


Detail události

Fond pro bilaterální spolupráci

30.6.2017

Ministerstvo financí jako zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů 2009-2014. Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Na výběr je 32 programových oblastí (např. Ochrana a management  životního prostředí, Klimatická změna a obnovitelná energie, Občanská společnost, Rozvoj člověka a společnosti, Ochrana kulturního dědictví, Výzkum a vzdělanost, Zachytávání a ukládání uhlíku, atd.).

Žádosti lze předkládat do 30. června 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Podrobné informace o programových oblastech včetně formálních pokynů k podání žádosti naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.

 

Mgr. Radka Mrázková 07.06.2017 10:39

nahoru