| | | |


Detail události

České hlavičky 2017

30.6.2017

Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú., ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky.

Soutěžní kategorie:

  • MERKUR „Člověk a společnost“ – cena VŠE se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.
  • GENUS „Člověk a svět kolem něj“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.
  • INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ – cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.
  • FUTURA „Řešení pro budoucnost“ – cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky (příp. teoretické fyziky), strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
  • SANITAS „Život a zdraví člověka“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

 Laureát každé soutěžní kategorie získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

 Podmínky účasti

  1. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
  2. Kandidát musí mít státní příslušnost České republiky.
  3. Přihlašovaná práce odpovídá statutu soutěže a obsahuje všechny náležitosti.

Přihláška do soutěže a uzávěrka soutěže:

  1. Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2017. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže
  1. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.

Podmínky přihlášení, včetně formuláře pro přihlášení, jsou k dispozici na internetových stránkách soutěže.

Mgr. Radka Mrázková 07.06.2017 10:30

nahoru