| | | |


Detail události

Výtvarná soutěž pro mladou generaci TAČR

31.7.2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ pro mladou generaci bez omezení věku. Téma soutěže vychází z úspěšných projektů aplikovaného výzkumu podpořených TA ČR. Tyto projekty jsou také jedním z inspiračních zdrojů pro studenty. Cílem soutěže je vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými technologiemi a materiály.

 

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:

  • Školní – školy libovolného zaměření – umělecké, odborné a další
  • Univerzitní – status vysoké školy jakéhokoli oboru a zaměření

 

V obou kategoriích budou oceněny tři nejlepší práce – z každého tematického okruhu jedna. Z nejlepších prací vznikne kolekce, která bude následně vystavována v galerii TA. M v Technologické agentuře ČR, na univerzitách, výzkumných ústavech a v Českých centrech v ČR i zahraničí.

Do soutěže se mohou přihlásit autorky a autoři s libovolnými typy vizualizací – malba, kresba, koláž, video, animace, infografika, fotografie, plakát či jiné vizuální ztvárnění.

Pro obě kategorie jsou vyhlášeny tři tematické okruhy: objevování (výzkum pro ještě lepší život), inspirace (vynálezy přitažlivé pro smysly) a spojení (výzkum s uměním, umění s výzkumem)

Soutěžní práce budou hodnoceny zástupkyněmi a zástupci výtvarného světa a světa výzkumu, vývoje a jeho propagace.

 

Kritéria hodnocení:

  1. Originalita
  2. Vize
  3. Řemeslo – provedení
  4. Umělecký dojem

 

Termín pro podání přihlášek je 31. 7. 2017

Kontakt na koordinátora soutěže: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6,

Leoš Kopecký, kopecky@tacr.cz, tel.: 606613938

 

Další informace o soutěži naleznete zde.

Tereza Hanusová 05.05.2017 12:26

nahoru