| | | |


Detail události

Soutěž Česká hlava 2017

30.6.2017

Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava a Úřadem vlády České republiky.

Česká hlava je jedno z nejprestižnějších vědeckých ocenění. Cílem je nejen ocenit špičkové vědce, ale zároveň popularizovat vědu, výzkum a vzdělávání u široké veřejnosti a pomáhat tak při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.


V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

  1. Národní cena vlády Česká hlava
  2. Cena společnosti Kapsch, cena Invence
  3. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu - Industrie
  4. Cena Společnosti ČEZ, cenaDoctorandus za technické vědy
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy

 

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.


Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2017.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, nebo v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací – v elektronické formě naskenovány).

Specifické podmínky každé z vyhlášených kategorií i další informace k ceně jsou uvedeny na internetových stránkách ceny.

Tereza Hanusová 05.05.2017 12:17

nahoru