| | | |


Detail události

Cena rektora Masarykovy univerzity - soutěž v roce 2017

10.2.2017

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2017 v následujících kategoriích:

  • Cena za významný tvůrčí počin,
  • Cena za významný umělecký počin,
  • Cena za významný sportovní výkon,
  • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
  • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let      
  • Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu,
  • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
  • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
  • Cena za vynikající disertační práci,
  • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti.

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy bude vyhlášena dle vlastního harmonogramu.

Návrhy: Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity a metodickým pokynem OAZ 1/2017. V každé kategorii mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění. Návrhy na ocenění vypracované v příslušném formuláři, včetně požadovaných příloh, jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitost RMU.

Termín podání návrhů: do 10. února 2017

Mgr. Eva Doležalová 02.01.2017 11:58

nahoru