| | | |


Metodické informace pro fakulty

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a Směrnicí MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která je účinná od 1. září 2017.

Habilitační řízení započatá v době od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2017 se uskutečňují v souladu se Směrnicí MU  č. 1/2016 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (v češtině / v angličtině).

Habilitační řízení započatá v době od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2016 se uskutečňují v souladu se Směrnicí MU č. 3/2014 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.

Habilitační řízení započatá před 1. 1. 2014 se uskutečňují v souladu se Směrnicí rektora č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.

Na dokumenetovém serveru v IS MU jsou faklultám k dispozici související podpůrné materiály. Zpracována byla metodická příručka zabývající se často řešenými tématy v oblasti habilitačního a jmenovacího řízení na MU, ale také akreditací oborů pro uskutečňování těchto kvalifikačních řízení. K dispozici je také manuál k aplikaci Kvalifikace v Inet a tabulka s přehledným soupisem požadovaných materiálů pro kontrolu spisu. Všechny tyto podpůrné materiály jsou průběžně doplňovány a aktualizovány Odborem pro akademické záležitosti RMU.

 


nahoru