| | | |


Vzdělávací program

Cerpek _fb3

CERPEK pořádá roční vzdělávací program, který je složený ze 4 částí:

 • dva týdenní prezenční kurzy (v rozsahu 20 hodin každý)

 • individuální videoreflexe výuky (v rozsahu max. 20 hodin)

 • spolupráce s mentorem (v rozsahu max. 20 hodin)

 • jako podpora výuky slouží dva e-learningové kurzy

Týdenní prezenční kurzy se skládají ze tří stěžejních metod výuky:

 • přednášky lektorů a expertů z různých fakult MU i z řad externistů

 • nácvik různých technik přípravy, realizace a evaluace výuky

 • reflexe a diskuze

Klademe důraz na univerzálnost nabízených teorií, technik a postupů tak, aby byly co nejvíce využitelné ve výuce celé šíře oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Při vytváření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj pedagogických kompetencí vycházíme 

 • ze zkušeností zahraničních univerzit
 • z již probíhajících aktivit jednotlivých fakult MU
 • z kvalitativního výzkumného šetření, které se uskutečnilo přímo na Masarykově univerzitě a ze kterého byly publikovány dvě empirické studie: Pojetí výuky na univerzitě a vzdělávací potřeby univerzitních učitelů 
 • a samozřejmě také z aktuálních vzdělávacích potřeb našich účastníků tak, aby si každý odnesl inspiraci pro svou vlastní výuku.

Pokud máte zájem se do vzdělávacího programu přihlásit, aktuálně probíhá přihlašování do Běhu C. Přihlásit se můžete do 1.7.2018.


nahoru