| | | |


Vzdělávací program

Při vytváření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj pedagogických kompetencí vycházíme ze zkušeností na zahraničních univerzitách, ale také z kvalitativního výzkumného šetření, které se uskutečnilo přímo na Masarykově univerzitě a z již probíhajících aktivit jednotlivých fakult MU v tomto směru. Cílem je vytvořit a postupně rozvíjet vzdělávací program tak, aby odpovídal různým nárokům na výuku kladeným napříč univerzitou.

Vzdělávací program se aktuálně skládá ze dvou modulů, které na sebe navazují a zahrnují jak výuku prezenční, tak i e-learning, počítá se zapojením mentorů a přímou aplikací získaných poznatků do výukové praxe účastníků vzdělávacího programu. 

V roce 2017/18 zrealizuje Centrum pro rozvoj pedagogických kompetencí první běh (tzv. běh A) vzdělávacího programu, do něhož budou zapojeni akademičtí pracovníci, kteří mají méně než 5 let zkušeností s výukou na vysoké škole. Do budoucna se však počítá i se zapojením doktorských studentů a podle zájmu také dalších pedagogů.

 


nahoru