| | | |


Pracovní skupina pro koordinaci souvisejících aktivit

Pro přípravu vzdělávacího programu pro rozvoj pedagogických kompetencí a koordinaci souvisejích aktivit byla utvořena pracovní skupina složená ze zástupců všech fakult a dalších součástí MU.

Fakultní koordinátoři:

Součást MU

Kontaktní osoba

PrF

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

LF

doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

PřF

prof. RNDr. David Trunec, CSc.

FF

doc. Irena Radová, Ph.D.

Mgr. Linda Nepivodová

PdF

Mgr. Lucie Škarková

ESF

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

FI

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

FSS

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

FSpS

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

CJV

PhDr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Teiresias

PhDr. Petr Peňáz

ÚPV FF

Mgr. Ingrid Čejková

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Mgr. Petr Sucháček

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D

Pro sdílení pracovních materiálů slouží toto úložiště (přístupné fakultním koordinátorům).


nahoru