| | | |


Ocenění 2015

Vybraná ocenění získaná v roce 2015

Lékařská fakulta

 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - Cena města Brna, lékařské vědy a farmacie
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., MUDr. Igor Kiss, Ph.D. - nejlepší knižní publikace s onkologickou tematikou za rok 2015 udělená Českou onkologickou společností
 • Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. - FEBS Distinguished Young Investigator Award
 • prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., MUDr. Michal Zelený, Ph.D. - stříbrná medaile II. řádu Krajského ředitele Policie ČR Jihomoravského kraje
 • prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. - Čestná medaile České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wiewiorka - Cena České společnosti klinické biologie „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2015“
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - mimořádný profesor na Department of Neurology, Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, U.S.A.
 • doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. - Pamětní medaile Doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc. uděluje Česká společnost pro úrazovou chirurgii za celoživotní dílo
 • prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - cena americké sekce Cervical Spine Research Society na výroční konferenci v prosinci 2015 v San Diegu, 1st Place Clinical Award Paper.
 • MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - Dvořáčkova cena udělovaná Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny
 • MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. - cena za nejlepší vědeckou práci v oboru cévní chirurgie udělená Českou společností kardiovaskulární chirurgie - 1. místo
 • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. - Dr. Bares Award 2015 - 3. místo
 • MUDr. Martina Doubková - Cena o nejlepší původní práci v oblasti pneumologie udělená Českou pneumologickou a ftizeologickou společností - 3. místo
 • MUDr. Tomáš Kazda - Chodounského cena Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky za nejlepší publikaci
 • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. - EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) 2015 Awards
 • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. - Member of Oxford Encyclopedia
 • MUDr. Petr Bednařík - ISMRM MERIT AWARD - MAGNA CUM LAUDE za svou přednášku "Neurochemical and BOLD Responses in Activated Blob and Interblob Neuronal Populations Measured in the Human Visual Cortex at 7T" na mezinárodním meetingu ISMRM v Torontu

Právnícká fakulta

 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. - Právník roku 2015, vítěz v kategorii Správní právo.
 • JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. - Pocta Judikátu za nejlepší rozhodnutí vydané soudem ČR či EU v roce 2014

Filozofická fakulta

 • Mgr. Michal Schwarz, Ph.D., Mgr. Ondřej Srba - Cena mongolského velvyslanectví
 • Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. - Cena ČAPV za pozoruhodné publikační počiny, kategorie Časopisecký článek - 2. místo
 • Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. - ocenění Ministerstva kultury Bulharské republiky za přínos k popularizaci bulharské kultury v zahraničí
 • Ivan Foletti, M.A., Ph.D. - Premio di Roma. Ocenění ve stipendijním programu provázené studijním pobyteme na Istituto Svizzero di Roma
 • doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. - jmenován členem Academia Europea: European Academy of Sciences
 • Mgr. Michal Kovář, Ph.D. - cena nakladatelství Barents Publishers za propagaci finsko švédské literatury
 • doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. - čestný člen Polské národopisné společnosti - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Přírodovědecká fakulta

 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. - Cena města Brna, přírodní vědy
 • doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. - Cena Wernera von Siemense

Pedagogická fakulta

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. - Cena města Brna, společenské vědy
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M. A., Ph.D., doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., Mgr. Klára Kostková, Ph.D., prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D., Mgr. František Tůma, Ph.D. - ocenění České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci Monografie 2013-2014 - 1. místo
 • doc. RNDr. Josef Trna, CSc. - Pamětní medaile Wroclawské university
 • doc. ak. soch. Jiří Sobotka - Výtvarná soutěž Magistrátu města Brna, Soutěž o ztvárnění sochy básníka, spisovatele a překladatele Jana Skácela - 1. místo
 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Pamětní list ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2015.
 • PaedDr. Ivo Martinec, CSc. - Medaile muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rozvoj vlastivědné práce na Moravě

Fakulta sportovních studií

 • prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - Cena města Brna, ocenění za sport
 • doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. - Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2014 ve vědách přírodních a matematicko-fyzikálních

Přírodovědecká fakulta

 • Kolektiv autorů: doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.; Ing. František Opluštil; Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.; Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D.; Nagata Yuji, Ph.D. - Cena Wernera von Siemens za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací - hlavní cena
 • Mgr. Martin Hořák - Cena Alberta Schweitzera za lékařství - 3. místo
 • RNDr. Tomáš Slanina - Cena Jean-Marie Lehna za chemii - 1. místo
 • Mgr. David Škoda - Cena Jean-Marie Lehna za chemii - 2. místo
 • Mgr. Aleš Stýskalík - Cena Jean-Marie Lehna za chemii - 3. místo

Fakulta sociálních studií

 • prof. RNDr. Hana Librová, CSc. - Cena města Brna, společenské vědy            

CEITEC MU

 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - Cena předsedy Grantové agentury České republiky
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - Neuron Impuls 2015
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - ERC Consolidator Grant

nahoru