| | | |


Ocenění získaná mimo MU

Vybraná ocenění získaná v roce 2014

 

Přírodovědecká fakulta

 • Mgr  and Mgr. Mária Chropeňová - Best Presentation Award for Young Scientist
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. - Cena Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie - 1. místo
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. - cena v soutěži Sigma Aldrich - 1. místo v oboru Biochemie
 • Mgr. Kamil Mikulášek - Cena firmy MERCK pro mladé chemiky - 3. místo
 • Kolektiv autorů PřF - Nejlepší spolupráce roku - 2. místo

Lékařská fakulta

 • Ivo Nečesánek - Cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014 - 3. místo
 • Kolektiv autorů LF - Literární cena Josefa Hlávky -oblast lékařských věd
 • Michael Janula - Mezinárodní soutěž v prezentacích pro zahraniční studenty v češtině
 • Michael Howells - Mezinárodní soutěž v prezentacích pro zahraniční studenty v češtině

Fakulta informatiky

 • doc. PhDr. Karel Pala, CSc.; doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.; Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.; RNDr. Jan Rygl - Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za projekt "Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu"
 • Mgr. Filip Nálepa - The Swedish Innovation Prize 2014 v kategorii Virtuální simulace – rozšířená realita za projekt "Event Detection in Video"
 • Mgr. Matej Briškár - ICT Diplomová práce roku - 3. místo v kategorii Využití mobilních nebo cloudových technologií ve firemním prostředí

Pedagogická fakulta

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. - Cena města Brna pro rok 2014 (Oblast společenských věd)
 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.; Mgr. Naděžda Vojtková - EL Ton Award (British Council), Kategorie: Excellence in Course Innovation
 • doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - Ocenění České asociace pedagogického výzkumu 2014
 • Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.; RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Pamětní listy ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2014.
 • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. - Čestné členství Jednoty českých matematiků a fyziků
 • Pavel Stejskal, Radim Vozábal, kol. studentů Klára Kleplová, Lenka Rolinková, Dalibor Horák, Eliška Slavíková, Jan Foltán - Mimořádné ocenění poroty celostátní soutěže Ars Poetica (Česko-ruská společnost), Kategorie: Slovní projev kolektiv

Ekonomicko-správní fakulta

 • prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. - Cena za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení
 • prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. - Stříbrná medaile Vysokého učení technického v Brně
 • Ing. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. - Best Paper Award (nejlepší článek na konferenci)
 • Ing. Marek Lakota - Národní cena absolventských prací v HR
 • Ing. Marek Vyskočil; Ing. Jakub Dostál, Ph.D. - Campbell Adamson memorial prize
 • Martin Guzi, PhD - Living Wage Innovation Challenge at the Innovating Justice Forum of 2014 - 3 místo

Filozofická fakulta

 • prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. - Státní cena Ministerstva kultury 2014 za přínos v oblasti hudby
 • Mgr. Jarmila Bradová; Mgr. Et Mgr. Zuzana Šalamounová - Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii junior/juniorka udělenou Českou asociací pedagogického výzkumu - kagegorie Junior
 • doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. - Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v aktuálních časopiseckých článků udělenou Českou asociací pedagogického výzkumu - kategorie aktuálních časopiseckých článků
 • Mgr. Lenka Řezáčová - Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v kategorii magisterských prací
 • Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.; Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. - Cena města Telče
 • Bc. Ondřej Schmidt - Cena univ. prof. PhDr. Dáši Duškové, DrSc. - 1. místo v kategorii magisterské diplomové práce
 • Bc. Pavel Máša - Cena Josefa Šusty - 1. místo v kategorii magisterské diplomové práce; Soutěž studentských vědeckých prací - 2. místo v celostátním kole
 • Mgr. Eva Pjajčíková - Iluminace roku - nejlepší filmovědná magisterská diplomová práce
 • PhDr. Roman Doušek, Ph.D. - Čestná cena České národopisné společnosti Praha - 1. místo

CEITEC

 • Mgr. Bc. Roman Řemínek, Ph.D. - Cena SANOFI 2014 za farmacii - 1. místo
 • prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. - CEA European Educational Award on Epileptology
  International League Against Epilepsy Commission on European Affairs
 • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. - Literární cena Josefa Hlávky Nadace Český literární fond - Cena za vědeckou literaturu, oblast lékařských věd
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. - Akademická prémie AV ČR – Praemium Academiae
 • MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. - Cena DISCOVERY - kategorie inovativní počin v biomedicíně, základní výzkum
 • Mgr. Karla Plevová, Ph.D. - Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. - Cena Jihomoravského kraje

Fakulta sociálních studií

 • Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. - EAWOP Summer School Best Team Research Project Award - Nejlepší týmový výzkumný projekt
 • Bc. Irena Lištiaková - Cena Edvarda Beneše - 2. místo

Právnická fakulta

 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Právník roku 2014 - 1. místo v kategorii Správní právo
 • Mgr. Vít Křížka - Právník roku 2014 - 2. místo v kategorii Talent roku
 • JUDr. Pavel Salák, Ph.D. - Cena Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd (nejlepší stať v tematickém čísle časopisu Právník)
 • Mgr. Viktor Szabo - Cena Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd (vynikající diplomová práce z oboru obchodního práva a příbuzných oborů)

 


nahoru