| | | |


Ocenění získaná mimo MU

Vybraná ocenění získaná v roce 2013

 

Ekonomicko- správní fakulta  MU

 • Bc. Eliška Šilhánková, Ladislav Klobása - Manažerem nanečisto - Národní soutěž Nadace Tomáše Bati a společnosti Junior Achievement - 1. místo

Filozofická fakulta MU

 • Radim Špaček - 27. Letní světová univerziáda - Stříbrná medaile z týmové soutěže sportovních střelců v disciplíně trap

 Fakulta informatiky MU

 • prof. RNDr. Jozef Gruska, CSc. - titul doctor honoris causa Lotyšské univerzity
 • Mgr. Michal Balážia - vítězný projekt v The Swedish Innovation Prize
 • Mgr. Martin Líška - 3. místo - Studentská soutěž ACM SPY
 • Mgr. Filip Kosík - 1. Místo - Cena SOIT a Liberixu

Lékařská fakulta MU

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. -  „Best scientific paper award“ Konference ISESS 2013
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. - 2. místo v soutěži SAS Prize 2012/2013 – soutěž disertačních prací

Pedagogická fakulta MU

 • prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., dr. h.c. - titul doctor honoris causa Prešovskej univerzity v Prešove
 • Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Mileny Šubertové, Ph.D. - Zlatá stuha 2013, nejlepší knihy pro děti a mládež
 • doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. - Ocenění za pozoruhodný publikační počin poslední doby, Česká asociace pedagogického výzkumu
 • PhDr. Martina Skalková - 1. místo -  Soutěž SVOČ v rámci konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP X.
 • Skupina studentů ruského jazyka pod vedením Mgr. Natalie Naumové - 1. a 2. místo v krajském kole – soutěž ARS POETIKA - PUŠKINŮV PAMÁTNIK

Právnická fakulta MU

 • doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. -  Autorská cena za nejhodnotnější původní právnickou publikaci - XXI. Konference Karlovarských právnických dnech
 • JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA - Čestný odznak Celní správy České republiky

Přírodovědecká fakulta MU

 • PharmDr. Bc. Josef Mašek, Ph.D. - Cena Sanofi za farmacii 2013 - 1. místo za výzkum zaměřený na přípravu rekombinantních vakcín na bázi liposomů
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. - Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR 2013
 • Mgr. Terezie Mandáková, Ph.D. -  Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu
 • Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D. - Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním program
 • Vojtěch Kundrát - vítězný projekt v projektové soutěži Pro vodu

Středoevropský technologický institut

 • prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. - Cena Milady Paulové

nahoru