| | | |


Ocenění získaná mimo MU

Vybraná ocenění získaná v roce 2012

Pedagogická fakulta MU

 • Barbora Mlejnková, DiS. (doc. ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.) - 1. místo - Sekce Multimediální a didaktické práce v Mezinárodní studentské soutěži při konferenci Olympiáda techniky Plzeň 2012
 • Mgr. Tomáš Vrba (doc. ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.) - 1. místo - Sekce Odborné práce v Mezinárodní studentské soutěži při konferenci Olympiáda techniky Plzeň 2012
 • Mgr. Ivana Závodníková (doc. ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.) - 1. místo - Sekce Multimediální a didaktické práce v Mezinárodní studentské soutěži při konferenci Olympiáda techniky Plzeň 2012
 • Veronika Drimlová, Kateřina Ligasová, Jan Rosman, Radim Vozábal, Pavel Stejskal, Xenie Horňáčková, Miroslava Svobodová, (Mgr. Natalia Naumova) - 1. a 2. místo ve III. kategorii Jihomoravské regionální přehlídky, Diplomy festivalu ARS POETIKA - Puškinův památník
 • doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. - Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti archeologie

Přírodovědecká fakulta MU

 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. - Cena předsedy GAČR za rok 2012 za projekt Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev 206/09/0329
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. - Stříbrná medaile MŠMT - za vynikající pedagogickou činnost
 • Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. - Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu, vývoji a inovacích
 • Mgr. Peter Holub, Ph.D. - Cena ministra školství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
 • Mgr. Zdeněk Ručka - Cena Jana Opletala pro roky 2012 -2014
 • Mgr. Veronika Štěpánková - Cena Jean-MarieLehna za chemii 2012

Fakulta informatiky MU

 • RNDr. Jiří Filipovič - 1. místo v Ceně Josepha Fouriera za výzkum v oblasti počítačových věd a informatiky

Lékařská fakulta MU

 • MUDr. Ivan Čundrle jr.- cena ČSARIM za nejlepší publikace v tuzemském časopise za rok 2011, XIX. kongres ĆSARIM 2012
 • MUDr. Marek Hakl, PhD. - cena SSLB ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci v roce 2011, předání ceny na Č-S dialozích o bolesti, 2012
 • MUDr. Jan Vokurka - 2. místo ocenění na XVIII. ročníku Konference mladých lékařů FN u sv. Anny v Brně
 • Mgr. Jan Vaverka - 1.místo, soutěž studentů na XVIII.kongresu české kontaktologické společnosti
 • PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, PhD. a kol. - 1. místo za poster s názvem: Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Stockholm, duben 2012, Kongres CINP
 • MUDr. Jitka Řehulová (studentka DSP Psychiatrie) - 1. místo za přednášku na téma: Integrita traktů bílé hmoty a porucha sekvencování pohybů u pacientů se schizofrenií, Cena výboru Psych. společnosti ČLS JEP
 • MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. - Cena ČSAC za nejlepší publikaci s cytometrickou tématikou za rok 2011 v kategorii klinického a aplikovaného výzkumu sponzorovaná společností
 • prof. MUDr.Robert Kuba PhD. - Cena Arnolda Picka za nejlepší prakticky orientovanou práci v roce
 • Ing. Mgr. Martin Sedlář - cena České společnosti lékařské fyziky za nejlepší doktorandskou přednášku v rámci 35. Dnů lékařské biofyziky (Srovnání různých způsobů hranové detekce končetinových tepen v podélném řezu ultrazvukového obrazu)
 • Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Discovery Award 2012 za inovativní počin v oblasti biomedicíny
 • Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2012 udělená v rámci grantového projektu IGA: Analýza změn genomu a jeho exprese u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií v průběhu vývoje onemocnění (NS 10439-3)
 • Albano C. Meli, Ph.D. - ESC Research Fellowship
 • Prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. - Patočkova medaile "Za zásluhy o rozvoj československé mikrobiologie a za vědecký a pedagogický přínos k lékařské mikrobiologii" 
 • Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (hlavní spoluautor) - Cena České internistické
  společnosti ČLS JEP za odbornou publikaci v roce 2011 za knihu Pneumologie; převzetí ceny: 24.10.2012
 • Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (hlavní spoluautor) - První cena ČLS JEP  za odbornou publikaci  v roce 2011 za knihu Pneumologie; převzetí ceny: 7.11.2012
 • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. - Cena ministra školství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
 • MUDr. Iva Zambo, Ph.D. - Cena Siemens (2. místo)

Ekonomicko-správní fakulta MU

 • Prof. PhDr. Josef Šmajs, CSc. - 1. místo, Všeruská cena za VŠ učebnici, mezinárodní soutěž, cena předána na Univerzitě Novosibirsk

Fakulta sociálních studií

 • PhDr.Martin Krčál, DiS. - 1.místo INFORUM 2012
 • prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. - Cena města Brna v oblasti společenských věd

Filozofická fakulta

 • Mgr. Jan Střítecký - 1. místo Iberoamerická cena
 • Mgr. Marek Atanasčev   - 1. místo Iberoamerická cena
 • Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. - Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci (ČPAV)
 • Mgr. Kateřina Mynářová - 1. místo v kategorii magisterských prací, Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů
 • prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - Čestné uznání Česká asociace pedagogického výzkumu (ČPAV)
 • prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - Čestná plaketa Světová organizace pro předškolní výchovu (OMEP)
 • Ivan Foletti, M.A., Ph.D. - Bourse Société Académique Univesrsité de Lausanne
 • prof. PhDr. Vladimír Podborský, Dr.Sc. - Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu, vývoji a inovacích
 • doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. - Diplom udělený lotyšským parlamentem za vybudování baltistiky na Masarykově univerzitě

Právnická fakulta

 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - Čestné uznání Centre of Information and Public Finance and Tax Law Research Organization - ocenění za deset let práce ve vedení mezinárodní vědecké společnosti
 • JUDr. Jana Dudová, Ph.D. - Zlatý decibel 2012 - ocenění za monografii Právo na ochranu veřejného zdraví
 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - Výroční cena Unie podnikových právníků

 

 


nahoru