| | | |


Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v roce 2016

Vítězové soutěže v roce 2016

Kategorie

Pedagog

Oblast přírodních věd a lékařství

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Oblast společenských a humanitních věd

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Oblast ekonomie a informatiky

Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Sběr nominací probíhal od 11. do 31. června 2016. Hlasování se zúčastnilo 3063 studentů, studenti nominovali celkem 1547 pedagogů (z celkového počtu 4868), přičemž 108 pedagogů získalo 15 a více hlasů. Do soutěže o drobné věcné ceny bylo zařazeno 3851 studentů. Oceněni byli 3 studenti za každou fakultu.

Vítězným pedagogům byla předána Malá bronzová medaile MU u příležitosti slavnostního zahájení akademického roku 2016/2017, které se uskutečnilo 10. října 2016.


nahoru