| | | |


Hodnocení zaměstnanců v univerzitním prostředí

Datum a místo konání: 14. prosince 2016 (Komenského nám. 220/2, Brno; zasedací místnost č. 300)

Programová struktura konference

  • Obecná východiska, potřeby a inspirace v oblasti evaluace zaměstnanců (dopolední blok)
  • Praktické zkušenostmi s hodnocením z hlediska zaměstnavatele i z hlediska hodnocených zaměstnanců (odpolední blok).

Podrobný program konference je k dispozici zde.

Na konferenci vystoupili představitelé vedení univerzity a hodnotitelé, kteří již mají zkušenosti s hodnocením svých podřízených, případně stanovují obecné principy pro hodnocení na úrovni jednotlivých součástí MU. Vystoupili však i zaměstnanci MU, kteří do hodnocení vstupují v roli hodnocených.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům jsou k dispozici zde.

Cílem konference bylo zahájení širší diskuse nad hodnocením zaměstnanců jako klíčovým personálním nástrojem v akademické sféře. Konference byla koncipována tak, aby byla problematika nahlédnuta z nejrůznějších úhlů pohledu – přednášející představili své zkušenosti s hodnocením zaměstnanců nejen v prostředí Masarykovy univerzity, ale podělili se s účasntníky také o své poznatky, které získali při svém působení v zahraničí. Doplněním byly i poznatky z privátního sektoru, které mají potenciál pro využití v akademickém prostředí. Představena byla také podpůrná aplikace pro hodnocení zaměstnanců vyvinutá pro prostředí Masarykovy univerzity (EVAK).

Záštitu nad koferencí převzal rektor doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., garantem konference byl prorektor pro akademické záležitosti prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Fotogalerie

 


nahoru