| | | |


Aplikace EVAK

Hlavními požadavky při vytváření systému hodnocení akademických pracovníků na MU byla komplexnost a zároveň transparentnost; ucelenost napříč MU a současně flexibilita vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých fakult; pokrytí širokého spektra činností a zároveň minimalizace administrativní zátěže.

Vzhledem k náročnosti těchto požadavků byla vytvořena speciální aplikace EVAK (akronym EVAK vznikl z výrazu „EValuace AKademiků“), která pomáhá v jejich naplňování a slouží jako podpůrná aplikace pro sběr dat, základní vyhodnocení a generování výstupů z hodnocení akademických pracovníků MU.

Metodické dokumenty

Pro usnadnění procesu hodnocení a práce s aplikací EVAK byly zpracovány následující manuály, které poskytnou hodnotitelům i hodnoceným metodickou oporu v průběhu všech fází hodnocení:

Kontakty

Správu související aplikace EVAK v IS MU zabezpečuje Odbor pro akademické záležitosti RMU. V případě potřeby se můžete obrátit na Mgr. Radku Mrázkovou.

V případě technických problémů s aplikací se můžete obrátit na svého fakultního IS-technika. 


nahoru