| | | |


Slavnostní inaugurace děkanů

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a akademické senáty Lékařské fakulty MU, Přírodovědecké fakulty MU a Fakulty sportovních studií MU si Vás dovolují pozvat

na slavnostní inauguraci

 

Martina Bareše

děkanem Lékařské fakulty MU,

Tomáše Kašparovského

děkanem Přírodovědecké fakulty MU,

Martina Zvonaře

děkanem Fakulty sportovních studií MU

 

dne 11. dubna 2018 v 10.00 hodin
v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Brno, Veveří 70).

Po skončení slavnostního obřadu jste srdečně zváni na slavnostní přípitek ve foyer Právnické fakulty MU.

 

Kontaktní osoba: Hana Poláčková, e-mail: polackova@rect.muni.cz


nahoru