| | | |


Slavnostní předání dekretů nově jmenovaným docentům

Slavnostní akt předání jmenovacích dekretů nově jmenovaným docentům, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě, se uskutečňuje obvykle 4x ročně.

Slavnostní ceremonii organizačně zajišťuje Odbor pro akademické záležitosti RMU, Mgr. Eva Havelková.

Termíny

V jarním semestru akademického roku 2017/2018 je slavnostní akt předání dekretů nově jmenovaným docentům plánován v termínech 27. dubna a 15. června 2018


nahoru